Ingezonden door Ad Wijten:

2 February 2018 – Rugby BenefietGala

Een unieke samenwerking is tot stand gekomen tussen Rugby Nederland, De Stichting Nazorg Sport Gehandicapten en Stichting Rugby Youth Development the Netherlands. Ondersteund door Arnold Michel (Cobra Café) wordt op 2 February 2018 een Rugby Benefietgala georganiseerd.

“We waren al enige tijd niet tevreden over de manier waarop we de jaarlijkse awards uitreikten aan de “spelers van het jaar” en de benoemingen van ereleden en leden van verdienste” aldus mede initiatief-nemer Arnold Michel. “Tijdens de ALV werd dit even tussen agendapunt 5 en 6 gepropt waarbij we eigenlijk geen recht deden aan de prestaties van de winnaars en ereleden”. Tijdens het benefiet-diner voor de jeugdselecties U17, U18 en U20 in het Cobra Café vorig seizoen werd het idee geboren om de krachten te bundelen en een Rugby breed benefietgala te organiseren.

Rugby Nederland was gelijk enthousiast en stelde voor om naast het uitreiken van de awards ook aandacht te besteden aan de goede doelen stichtingen voor gehandicapte sporters en de jeugd-selecties. Afgelopen maanden zijn de vier partijen druk bezig geweest met het voorbereiden van het event wat resulteert in een avondvullend programma. Dit zal plaatsvinden bij de Harbour club, in Amsterdam-Oost, waarbij onder het genot van een waardig diner awards uitgereikt gaan worden, een veiling ten behoeve van gehandicapten en jeugdselecties plaats zal vinden en een aantal internationale rugby-iconen hun ervaringen delen. Dit alles wordt afgesloten met de mogelijkheid om de heupen los te gooien op de dansvloer.

Rugby-clubs krijgen de mogelijkheid om tafels te reserveren maar ook individueel kunnen plaatsen gereserveerd worden. Binnenkort zal de inschrijving geopend worden. Indien U hiervan op de hoogte gebracht wil worden kunt U zich alvast aanmelden op gala

Wij zorgen ervoor dat U direct op de hoogte gesteld wordt. Er zijn 240 plaatsen (voor een prijs van € 125,=) beschikbaar waarvoor we al veel interesse hebben ontvangen.

We hebben er enorm veel zin in.

Info : gala

Benefiet Gala_Poster_A3.pdf

Advertentie