Ingezonden door Hans van Balgooi:

Grote belangstelling voor rugbyproject Turn-Over

Onder grote belangstelling heeft de Castricumse Rugby Club in samenwerking met Peperkamp Coaching een nieuw project gepresenteerd. Doel van het project is het aanbieden van een intensieve trainingstage aan jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

In navolging van het zeer succesvolle Engelse voorbeeld, School Of Hard Knocks, is een Nederlandse variant ontwikkeld door Joeri Peperkamp onder de naam Turn-Over.

Het is een combinatie van een op de rugbysport gerelateerde training van verschillende persoonlijke vaardigheden, met de mogelijkheid van een echte baangarantie voor de jongeren die zich daarvoor willen inzetten. Deze combinatie zorgde er voor dat ook vanuit uiteenlopende maatschappelijke organisaties de aandacht voor dit initiatief was getrokken.

Turn-Over is een term uit het rugbyspel. Daarmee wordt het moment wordt bedoeld dat je er in slaagt om van de tegenpartij de bal te veroveren en vanaf dat moment zelf het initiatief neemt om een eigen aanval op te zetten.

Dat geeft ook direct de essentie van het project weer: jongeren worden gesteund en gestimuleerd om zelf het initiatief in hun leven op te pakken om uiteindelijk daadwerkelijk een baan te krijgen of weer terug te gaan naar school om actief aan hun toekomst te gaan werken. De jongeren worden gedurende enkele maanden intensief begeleid, maar moeten vooral zelf aan de slag. Ze krijgen daarbij deskundige steun in hun persoonlijke ontwikkeling, maar moeten zich bijvoorbeeld ook enkele malen presenteren aan werkgevers die op zoek zijn naar geschikt personeel. Deze hebben zich in principe al bereid verklaard om stageplekken of banen aan te bieden als de jongeren aangetoond hebben daarvoor geschikt te zijn.

In het Turn-Over project wordt actief samengewerkt met bijvoorbeeld gemeenten en het UWV, dat het project ook haar goedkeuring heeft gegeven. Opvallend is dat ook het Erasmus MC, in samenwerking met TNO, heeft aangegeven dit project met extra aandacht te zullen volgen. Zij zullen het Turn-over project vanaf het begin ook onderzoeken om te bekijken of deze methode zich positief gaat onderscheiden van andere initiatieven ter bestrijding van vroegtijdige uitval van jongeren.

Voor meer informatie kan men kijken naar de presentatie op youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=d_H48–ndHg

Of kijken naar het item uit RTL-nieuws op:

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/nieuw-project-rugby-spelen-voor-een-baan

Advertentie