Het recente afgelasten van de NK Sevens 2013 op 25 en 26 mei 2013 heeft tot veel begrijpelijke teleurstelling geleid in de Nederlandse rugbygemeenschap. De NRB betreurt dit besluit  en concludeert  dat deze beslissing niet juist was.  De NRB heeft intussen alles in het werk gesteld om het NK Sevens op ander moment te organiseren. De beste optie lijkt  om zowel het toernooi van de Cubs en Junioren, als het toernooi van de Colts en de Senioren op zaterdag 8 juni 2013 te organiseren.

De NRB is van mening dat het vrijwel onmogelijk is om het komend weekend van 1 en 2 juni een kwalitatief goed toernooi te organiseren. Niet in de laatste plaats omdat komend weekend meerdere clubs zelf toernooien of andere activiteiten hebben georganiseerd.

Tijdens het weekend van 15 en 16 juni vindt het Ameland Beach Toernooi plaats, een evenement waar een groot deel van de rugbygemeenschap aan deel zal nemen. Daarom is besloten om in dit weekend niet het NK Sevens 2013 te plannen.

Vanaf 22 juni zullen de velden op het NRCA, net als de meeste velden van de Nederlandse clubs, niet meer beschikbaar zijn in verband met de jaarlijkse renovatie en kan het NK Sevens ook niet na het weekend van 15 en 16 juni georganiseerd worden.

Het weekend van 8 en 9 juni vinden er, zover ons  bekend, nauwelijks toernooien en andere activiteiten door clubs georganiseerd plaats. Gekozen is om het NK Sevens 2013 op één dag te houden.Wij kunnen ons voorstellen dat er wellicht clubs zijn die geen team kunnen organiseren op 8 juni. Daarnaast zullen er verenigingen zijn die een team hadden afgemeld voor het NK op 25 en 26 mei, maar die nu wel in staat zijn om op 8 juni een team af te vaardigen. De NRB wil graag op een zo kort mogelijke termijn inzichtelijk hebben welke teams in welke categorieën zullen meedoen op 8 juni. Om dit proces te vereenvoudigen heeft de NRB een digitaal presentieformulier gemaakt waarop per leeftijdscategorie kan worden aangegeven of het ingeschreven team in staat is om op 8 juni te spelen. Dit formulier is hier te vinden. Het vriendelijke verzoek aan de clubs die een of meerdere teams voor de voorronden van het NK Sevens hebben ingeschreven is om dit formulier voor maandag 3 juni in te vullen.

In eerste instantie blijft het aantal gekwalificeerde teams gehandhaafd:

Cubs: 16 teams;

Junioren: 16 teams;

Colts: 8 teams;

Dames: 8 teams;

Heren: 16 teams.

Teams die zich niet hebben weten te plaatsen voor het NK Sevens komen in eerste instantie op basis van hun resultaat in de voorronde op een reservelijst. Het is dus van belang dat voor 3 juni voor alle teams, geplaatst of niet, is gereageerd via het presentieformulier.

Op maandag 3 juni zal aan de hand van de informatie uit het presentieformulier een toernooischema worden gemaakt en ontvangen de teams een uitnodiging. Mocht het aantal aanmeldingen dusdanig zijn dat het aantal velden op het NRCA niet toereikend is, dan zal er voor een deel van het toernooi worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Clubs kunnen via het presentieformulier aangeven of zij bereid en in staat zijn om een deel van het NK Sevens te organiseren.

De NRB wil er op dit moment alles aan doen om het leed van de afgelasting van het weekend van 25 en 26 mei te verzachten en zet zich in om van het toernooi op 8 juni een feestelijke seizoenafsluiter te maken. We zullen ons met enthousiasme inzetten om de teleurstelling van afgelopen week om te buigen naar een positieve rugbyervaring voor jong en oud.

Namens de NRB

 

Bart Janssens

Competitieleider

via NK Sevens op 8 juni 2013.

Advertentie