“De beslissing om het NK Sevens Jeugd en Senioren af te gelasten was ondoordacht en niet goed afgestemd. Wij bieden onze excuses aan voor alle teleurstellingen, frustraties en onbegrip die deze beslissing veroorzaakt heeft. Wij zullen er op toezien dat een dergelijke

beslissing in de toekomst niet meer genomen kan worden en zullen in overleg met alle betrokkenen bekijken of de beide evenementen op korte termijn toch kunnen plaatsvinden.

Directie en Bestuur”

via Excuses van de NRB betreffende de afgelasting van de NK Sevens Jeugd en Senioren.

Advertentie