Onze Scheids, Mijn Held

Op 6 oktober a.s. zal de landelijke en sportbrede campagne “Onze Scheids, Mijn Held” worden gelanceerd. In de campagne laten we sporters en verenigingen uitspreken hoe zij scheidsrechters, officials en arbitrage waarderen. Daarnaast verzamelt en deelt de campagne aansprekende en inspirerende verhalen op het gebied van arbitrage – verhalen van verenigingen die andere verenigingen kunnen inspireren. De meest aansprekende verhalen komen bovendien in aanmerking voor een mooie prijs. De winnende vereniging krijgt € 5.000!

Initiatiefnemers
“Onze Scheids, Mijn Held” is een initiatief van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Ook de Nederlandse Rugby Bond neemt deel aan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ en maakt zich dus sterk voor de campagne “Onze Scheids, Mijn Held”. Deze campagne vervangt de “Week van de Scheidsrechter”.

Waarom “Onze Scheids, Mijn Held?”
Waarom lanceren we dit najaar de campagne “Onze Scheids, Mijn Held”? Het simpele antwoord: om sporters hun waardering voor scheidsrechters, juryleden en officials te laten uitspreken. Scheidsrechters vinden het leiden van wedstrijden leuk en uitdagend. Ze zorgen ervoor dat alles volgens de spelregels verloopt, houden de tijd en de scores bij. De meeste sporters weten dat natuurlijk wel, maar staan daar niet vaak bij stil. De aanwezigheid van een scheidsrechter, jurylid of official wordt vaak voor kennisgeving aangenomen. Pas als de scheids één keer te laat komt, beseffen de sporters weer hoe lastig het is om een wedstrijd zonder scheidsrechter te spelen.

Met de campagne “Onze Scheids, Mijn Held” willen we uitspreken wat elke sporter wel heeft, maar niet vaak uitspreekt: zijn waardering voor de scheidsrechter. Want die staat toch mooi elk weekeinde op het veld, in de zaal, langs de baan of waar er ook wordt gesport.

Hoe werkt het?
Dat gaat als volgt. In de week van 6 oktober roepen we sportverenigingen in Nederland op om te vertellen wat ze doen voor scheidsrechters en officials. We zijn op zoek naar inspirerende verhalen die laten zien hoe verenigingen – uw vereniging bijvoorbeeld – omgaan met scheidsrechters of arbitrage. Dat kunnen verschillende verhalen zijn, lang of kort.

Verenigingen ontvangen rond 20 september twee nieuwskranten/posters met nadere uitleg. Op de ene zijde staat een sporter met de tekst “Onze Scheids, Mijn Held” afgebeeld en een oproep om te vertellen op welke manier de vereniging scheidsrechters, juryleden of officials waardeert. Op de andere zijde staat een uitgebreide uitleg van de campagne. Wij verzoeken u de nieuwskranten/posters op een zichtbare plaats in het clubhuis te hangen.

Onzescheids.nl
Alle verhalen kunnen op eenvoudige wijze op www.onzescheids.nl worden geplaatst. Op de site kunt u (of iemand anders binnen de vereniging) aan de hand van een aantal vragen het verhaal van uw vereniging vertellen. Ook kunnen er foto’s of video’s worden toegevoegd. Alle verhalen zijn voor iedereen leesbaar, zodat ze zoveel mogelijk verenigingen inspireren. De verhalen kunnen ook via Facebook gedeeld worden met de achterban. Schroom niet uw verhaal te delen, hoe ‘onbelangrijk’ dat misschien ook mag lijken. Wat door de ene vereniging als ‘normaal’ of ‘oud nieuws’ wordt beschouwd, kan voor de andere vereniging tot nieuwe inzichten leiden of zelfs voor een doorbraak zorgen.

Het verhaal van uw vereniging kan geld opleveren. De meest aansprekende, inspirerende of ludieke verhalen worden uiteindelijk geselecteerd en door een vakkundige jury beoordeeld. Het meest aansprekende verhaal kan de vereniging een cheque van €5.000,- opleveren!

Nog even wat praktische punten op een rij:
– Rond 20 september ontvangt u twee nieuwskranten/posters waarmee u de vereniging kan mobiliseren. Hang deze s.v.p. op een zichtbare plek in het clubhuis.

-Ongeveer op diezelfde datum ontvangt een groot aantal scheidsrechters rechtstreeks een e-mail met informatie over “Onze Scheids, Mijn Held”. Het kan zijn dat ook leden van uw verenigingen die e-mail ontvangen. Het is raadzaam de arbitragecommissie van uw vereniging (als die bestaat) danwel de scheidsrechters of officials binnen de vereniging te wijzen op deze campagne.

-Wij verzoeken u om binnen de vereniging aandacht te vragen voor de campagne, bijvoorbeeld via de site of de nieuwskrant van de vereniging. Op www.onzescheids.nl kunt u een PDF-versie van de nieuwskrant en de poster vinden en downloaden. Ook kunt u daar een video vinden waarin bekende mensen uit de sport vertellen wat scheidsrechters voor hen betekenen.

– Vanaf 5 oktober zullen wij actief de media gaan benaderen voor de “Onze Scheids, Mijn Held” campagne. Het kan dus zijn dat u de campagne in de media tegenkomt.

– Houd www.onzescheids.nl in de gaten voor inspirerende verhalen!

Tot slot: zoals u zich ongetwijfeld beseft, zijn scheidsrechters en officials belangrijk. Zij maken het mede mogelijk dat sporters op een sportieve en eerlijke manier hun wedstrijden kunnen spelen. Door die waardering uit te spreken, zorgen sporters en coaches ervoor dat scheidsrechters met plezier hun wedstrijden blijven fluiten. Dat is precies het doel van de campagne “Onze Scheids, Mijn Held”.

Advertentie