Tags

Persbericht: Atoomstroom hoofdsponsor Olympisch programma van Dames rugby Sevens team

PERSBERICHT

Amsterdam, 28 januari 2011
Atoomstroom hoofdsponsor Olympisch programma van Damesrugby Sevens team. Lotto partner van het opleidingsteam.

Rugby Sevens wordt in 2016 onderdeel van de OlympischeSpelen. Momenteel behoren de  Nederlandsedames (VII) Sevens tot de top 12 van de wereld. Om deelname te garanderen aanhet internationale circuit is financiële steun (sponsoring) essentieel.  De Nederlandse Rugby Bond (NRB) heeft nu eenbetrouwbare sponsor gevonden in het bedrijf Atoomstroom, een energiebedrijf dat100% kernenergie levert aan particulieren en zakelijke gebruikers. Verder wordtLotto partner van het talententeam om de doorstroming van Nederlandsrugbytalent te garanderen.

Gerard Kemps, voorzitter van de NRB laat weten: “We zijn erg blij datwe Atoomstroom hebben kunnen strikken als sponsor van de NRB. De jonge-honden,no-nonsense houding van het bedrijf is een goede match met ons dames Sevensteam. We zien in Atoomstroom de ideale partner om ons te helpen Olympisch goudte behalen.“

Sjef Peeraer, directeur Atoomstroom : “Wij ondersteunengraag de ambities van een groep gedreven rugbyspeelsters en coach. Rugby wordtwel gezien als een bijzonder gevaarlijke sport, zeker voor dames. De realiteitis anders en daar zien wij een parallel met Atoomstroom. Ook daar bestaanallerlei vooroordelen tegen.  Met deOlympische Spelen van 2016 in het vooruitzicht heb ik er alle vertrouwen in datde Nederlandse rugbydames de vooroordelen tegen hun sport uit de wereld helpen.Hoe kan dat beter dan door in Rio de Janeiro voor goud te gaan? Het perspectiefis er zeker, tijdens het EK 2010 in Moskou is het Nederlands dames Sevens team2e geworden!”

De NRB heeft met ondersteuning van het CTO (Centrum voorTopsport  en Onderwijs) en NOC*NSF inmiddelseen topsportprogramma ontwikkeld. Er is een fulltime coach aangesteld, GarethGilbert uit Zuid-Afrika. Vanaf november 2010 trainen de dames dagelijks envanaf februari 2011 zal het team deelnemen aan een circuit van internationaletoernooien in onder andere Las Vegas, Hong Kong, Rome en Dubai. De doelstellingvoor 2011 is het behalen van de A- status tijdens het EK. Vanaf september 2011zullen de speelsters full time gaan trainen.

De NRB start naast het full time programma met eentalentenprogramma voor vrouwelijk Nederlands rugbytalent.  Voor dit talentenprogramma zijn in 2011 ookeen reeks toernooien ingepland. De Lotto zal met name in dit programma partnerworden van de NRB. Manager Goede Doelen Rieneke van de Laar van De Lotto isblij met de samenwerking tussen Lotto en de NRB: “Wij zien in rugby eenfantastische sport met heel veel mogelijkheden en we hebben veel vertrouwen inhet talententeam”. 

Advertentie