Ingezonden door Gerwin Elands:

Met als oogmerk meer beweging voor jeugd en ouderen heeft RCDH het project Leven en Bewegen als Rugby Star opgestart. Voor dit project ontvangt de vereniging een subsidie van ZonMW in het kader van Sportimpuls 2013 om het geheel op professionele wijze aan te pakken.

Het project waarvoor de subsidie wordt verleend heet Leven en Bewegen als Rugby Star en is gericht op gezondheidsbevordering en motorische ontwikkeling van de leerlingen op de basisschool in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Daarnaast zullen deze leeftijdsgroepen bij de Buitenschoolse opvang ook gelegenheid krijgen om deel te nemen aan dit project.

Het programma start voor 3 september 2013 en loopt gedurende twee schooljaren. Voor de kinderen van de basisschool en BSO zijn er rugbylessen, in totaal 220 lessen voor 4 scholen, gepland. De scholen die hun medewerking verlenen zijn de RKBS de Windwijzer, Basisschool Comenius, basischool de Verrekijker en de OBS de Kluft.

Verder zal er een programma worden opgezet in samenwerking met de Kinderopvang Den Helder / Texel.

Naast de jeugdige doelgroep richt de Rugbyclub zich ook op de ouders. Deze wil de vereniging gaan motiveren om mee te bewegen door een aantal informatieve bijeenkomsten over bijvoorbeeld voeding, alcohol, verslaving en Mentale weerbaarheid. Daarnaast worden later in het project activiteiten aangeboden aan de ouders terwijl hun jeugd lekker aan het trainen is. Hierbij kan men denken aan loopgroepen, BodyFit groepen of zelfs rugbytraining. Het betrekken van de ouders is primair bedoeld om voor de kinderen een omgeving te scheppen die gericht is op gezond leven en daarnaast pas gericht op hun eigen gezondheid.

Als het project in het eerste jaar aanslaat wil de vereniging proberen om andere scholen ook te betrekken bij het project.

Advertentie