Rugby Club Greate Pier uit Leeuwarden bestaat op 1 juni 2012 35 jaar. Dat jubileum kreeg op zondagmiddag na afloop van de competitiewedstrijd tegen RC The Big Stones in Havelte onverwacht een verrassende start. Terwijl het voor de rugbyers en hun aanhang een vraag was waarom de vlag van de Nederlandse Rugby Bond aan de mast wapperde werd dat snel duidelijk nadat de meest prominente speler van Greate Pier door de Bondsofficial Leo van Herwijnen in het clubhuis naar voren werd geroepen.

Het ging om de inmiddels 53-jarige Jouke Lemke en die nog altijd actief op het rugbyveld de kleuren blauw rood en bruin staat te verdedigen. Hij was in het verleden scrum-captain maar staat nu nog ieder weekend stevig in de tweede rij als nummer 8.

joukeRuim dertig jaar rugby, en naast het veldwerk, enige jaren voorzitter maar ook bestuurder en motor achter het District Noord. Binnen District Noord zijn de rugbyclubs uit de drie Noordelijke provincies vertegenwoordigd. Jouke Lemke speelde binnen dat district een toonaangevende rol om het rugby in Noord Nederland op een hoger niveau te brengen en daarmee aansluiting te vinden op het spelpeil van de Ereklasse clubs uit West en Midden Nederland. Promotioneel van grote waarde waren de drie provinciën toernooien en de uitwisselingen met clubs uit Vlaanderen. Het ging Jouke Lemke allemaal vlot af totdat hij enige jaren geleden tijdens een rugbywedstrijd in Havelte door een lichte hersenattaque werd getroffen. Met een bij overzettelijke wil vocht hij zich terug om zijn plek tussen zijn teamgenoten weer volwaardig in te nemen.

Voorbeeld voor iedereen
Voor de Nederlandse Rugby Bond is Jouke Lemke als rugbyer en ervaren bestuurder een voorbeeld van daadkracht die met geloof in eigen kunnen de kwaliteit van zijn rugbyspel op bijna het oude niveau terug wist te brengen. Daarbij omringd door zijn teamgenoten.

Op voordracht van hen maar mede ook uit de rugbybestuurders gelederen heeft de Nederlandse Rugby Bond besloten om aan Jouke Lemke van Greate Pier Leeuwarden de Zwarte Bondsdas met bijbehorende badge toe te kennen. Daarbij tevens het recht deze gedurende het leven te mogen dragen.

Beide attributen zijn normaal voorbehouden aan de leden van het hoofdbestuur die in principe na hun zittingsperiode deze niet meer mogen dragen. Bij hoge uitzondering worden deze onderscheidingstekens verstrekt aan een persooon die een uitzondelijke persoonsgebonden prestatie heeft verricht voor de rugbysport in Nederland.

Advertentie